Cijenjeni potrošači, zbog rekonstrukcije vodovodne cijevi u naselju: POTOCI – O.Š. POTOCI, AMKO

( i svi pripadajući objekti oko O.Š. POTOCI ) će ostati bez vode u vremenu od 10:00 – 13:00 sati.

Možda vas zanima