PRIOPĆENJE

Ulog-Rodoč

by Marina Susac

Mostar, 15.06.2022. godine

Predmet: Informacija o vodovodnom sustavu naselja Ulog – Rodoč

Vezano za upite naših korisnika iz naselja Ulog – Rodoč, a koja se odnose na pad tlaka u cjevovodu, odnosno slabiju isporuku vode u posljednje vrijeme, informiramo vas o slijedećem:

Vodovodni sustav Ulog – Rodoč pušten je u rad 2001. godine i projektiran je i izveden da osigura nesmetanu isporuku vode za korisnike do nadmorske visine od 100 m (kota 100mnm).  Projekat je realiziran na određeni broj korisnika odnosno na određeni broj domaćinstava za uobičajenu potrošnju sukladno standardima.

Nažalost, nakon puštanja u rad, došlo je do nekontroliranog širenja navedenog naselja i iznad navedene kote, a javno poduzeće Vodovod nije dalo odobrenje ni za jedan priključak koji je iznad navedene kote. Po određenim saznanjima pojedini korisnici su pokrili više zone iznad kote 100 mnm sa ugradnjom crpki koje potiskuju vodu na više zone. Zbog toga može doći do pada tlaka u regularnom dijelu sustava. Javno poduzeće Vodovod nije organ koji je ovlašten regulirati širenje navedenog naselja.

Pored navedenog, u ljetnim mjesecima dolazi do značajnog povećanja potrošnje vode, a količina vode koja se isporuči preko naših vodomjera ne mijenja se značajno u odnosu na zimske mjesece. Ovo jasno upućuje na ilegalno korištenje, odnosno krađu vode. JP Vodovod, po saznanju, svaki ilegalni priključak u cilju sprječavanja krađe vode, a u suradnji s inspekcijskim organima Grada Mostara isključuje sa vodovodne mreže, pri čemu inspekcijski organi izriču odgovarajuće sankcije za ilegalne korisnike. Problem krađe vode se značajno multiplicira u ljetnim mjesecima zbog povećanih poljoprivrednih aktivnosti. U tom smislu, molimo sve legalne korisnike, koji imaju saznanja o krađi vode, da nas informiraju o istome kako bismo u suradnji s inspekcijskim organima spriječili dalje krađe vode, a što bi značajno doprinijelo urednijoj vodoopskrbi legalnih korisnika na zadovoljstvo i naših korisnika i JP Vodovod.

Vezano za mogućnosti proširenja kapaciteta vodovodne mreže, o istoj odlučuju nadležni organi Grada Mostara i ukoliko takav zahtjev dođe u JP Vodovod, naše stručne službe će uraditi potrebno tehničko rješenje i uz adekvatno financiranje, spremni smo napraviti proširenje vodovodne mreže u navedenom naselju. Do tada molimo sve naše korisnike na suradnju u cilju smanjenja ilegalne potrošnje, a JP Vodovod će učiniti sve što je u našoj mogućnosti da smanjimo ilegalnu potrošnju i time pojačamo vodoopskrbu legalnim korisnicima.

Vaš Vodovod d.o.o. Mostar

 

Možda vas zanima