Obrasci

MREŽA I KANALIZACIJA:

TEHNIČKA SLUŽBA:

VODONAPLATA:

OSTALO:

Popunjene i potpisane obrasce sa odgovarajućom dokumentacijom za e-račun slati na e-mail:

RJ1: eracun.rj1@vodovod-mostar.ba 

RJ2: eracun.rj2@vodovod-mostar.ba 

Sve ostale obrasce slati na dolje navedene adrese.

KONTAKT

RJ1
Tel: 00 387 36 334 900/934

Faks: 00 387 36 315 016
E-mail: informacije.rj1@vodovod-mostar.ba

vodovod@vodovod-mostar.ba

KONTAKT

RJ2
Tel: 00 387 36 502 700
Faks: 00 387 36 502 737
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba

RADNO VRIJEME

Radnim danom od 7:00 – 15:00h
Rad sa strankama od 7:00 – 14:00h
Pauza od 10:00 – 10: 30sati (Blagajna radi bez pauze)