RADOBOLJA

Aleksa Šantić

Staro mjesto moje! Pod sjenkama grana
Radobolja mrmlja, vere se i prska;
Mrke hridi streme visoko sa strana
Pune gustih zova, smokava i trska.

Sve je isto, staro... Samo, kao prije,
Ne čuje se hitri točak da udara;
Kô bol jedan što se u dnu duše krije,
Ostavljena ćuti vodenica stara...

Kroz vidnjaču malu, gdje u suhoj travi
Samo studen gušter polagano šušne,
Ne javlja se mlinar sa šalom na glavi,
Niti vidim one oči prostodušne.

Mnogo li sam puta ja ovdje, u hladu,
U večeri ljetne na odmoru bio,
I, dižući oči na mlinarku mladu,
Iz vedrice, žedan, hladne vode pio!

Bog zna gdje je sada? Radobolja mrmlja
Puna grmjelica, srebra, adiđara...
I dok zlatno veče pada povrh grmlja,
Nakrivljena ćuti vodenica stara.

Čuvajmo vodu jer voda je život!

PRIJAVA KVARA

Prijavite kvar na mreži uz samo jedan klik. Ispunite formu i kontaktirati ćemo vas u najkraćem roku.

JAVNE NABAVE

U postupcima javne nabave mogu se natjecati svi koji zadovoljavaju uvjete propisane dokumentacijom o nabavi.

OBRASCI I ZAHTJEVI

Svi online obrasci i zahtjevi potrebni korisnicima – opskrba, odvodnja, vodonaplata, pristup infomacijema

Zanimljivosti

Od ukupne površine naše Planete, oko 2/3 je pokrivaju mora i oceani, a 1/3 kopno. Sve kopnene površine na Zemlji pokrivaju 149 milijuna površinskih kilometara, a mora i oceani 361 milijun površinskih kilometara.

Od ukupne količine vode na Zemlji, oceani – slana voda, zauzimaju 97,6% vodene mase a na kopnu je preostalih 2,4% ali slatke vode. Raspoložive količine pitke vode vrlo su male u odnosu na ukupne količine vode na Zemlji.

SVJETSKI DAN VODA 22.03.

Voda je kemijski spoj dvaju atoma vodika i jednog kisika. Jedan je od osnovnih uvjeta za život. Čovjekovo tijelo sastoji se od 60 – 70% vode. Planeta Zemlja se sastoji od 71% vode. Nevjerojatan je podatak da je od toga samo 0,007% pitke vode. Također je važno da ½ milijarde ljudi nema dovoljno pitke vode. Globalna važnost brige o vodi počinje u tvojoj glavi!

Vodoopskrba

Voda je najrasprostranjenija prirodna sirovina, tvar u kemiji poznata kao H2O, prijeko potrebna za opstanak svih živih organizama

Multimedija

Galerija fotografija i videa naših izvorišta, radnih jedinica, prirode i projekata. Kliknite i uživajte u našoj galeriji

PRIJAVA KVARA

Ako imate bilo kakve smetnje na usluzi ili kvar na vodovodnoj liniji, ispunite proceduralnu formu i javiti ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

NOVOSTI I OBAVIJESTI

Zadnje dodane novosti vezane za vodoopskrbu, infrastrukturu mreže, te obilježavanje važnih dana.

KONTAKT

RJ1
Tel: 00 387 36 334 900/934

Faks: 00 387 36 315 016
E-mail: informacije.rj1@vodovod-mostar.ba

vodovod@vodovod-mostar.ba

KONTAKT

RJ2
Tel: 00 387 36 502 700
Faks: 00 387 36 502 737
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba

RADNO VRIJEME

Radnim danom od 7:00 – 15:00h
Rad sa strankama od 7:00 – 14:00h
Pauza od 10:00 – 10: 30sati (Blagajna radi bez pauze)