Korisnička zona

Korisnici su nam na prvome mjestu i želimo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo im olakšali pristup našim uslugama.
SVI ONLINE OBRASCI POTREBNI KORISNICIMA - OPSKRBA, ODVODNJA, VODONAPLATA, PRISTUP INFOMACIJAMA

KONTAKT

RJ1
Tel: 00 387 36 334 934
Faks: 00 387 36 315 016
E-mail: informacije.rj1@vodovod-mostar.ba

KONTAKT

RJ2
Tel: 00 387 36 502 700
Faks: 00 387 36 502 737
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba

RADNO VRIJEME

Radnim danom od 7:00 – 15:00h
Rad sa strankama od 7:00 – 14:00h
Pauza od 10:00 – 10: 30sati (Blagajna radi bez pauze)