Izvori

Izvori

U cilju zaštite od zagađivanja i drugih utjecaja koji mogu neposredno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta, Odlukom (člana 55. Zakona o prostornom uređenju , člana 150. Zakona o vodama i Člana 419. stav1. točka 4) utvrđuje se veličina i granice zaštitnih zona izvorišta (vrela) mostarskog vodovoda, a to su:
Radobolja
Studenac
Potoci-Bošnjaci
Salakovac
Blagaj

Radobolja
Granica uže zaštitne zone uspostavlja se jugoistočno od vrela lijevom stranom po dijelu lokalnog puta za zaseoke Donju i Gornju njivu, istočno i sjeveroistočno od vrela, uz manja odstupanja prilagođavajući se postojećim uvjetima na terenu, na rastojanju oko 130m od postojećeg objekta u sklopu postrojenja za kondicioniranje i sjeverno od vrela na rastojanju oko 150m od samog vrela. Zapadno od vrela granica se uspostavlja na udaljenosti oko 50 m od vrela, ispod stjenovitog odsjeka Gradače u sklopu postrojenja za kondicioniranje, da bi se preko vrha Kuk( 969mnm) spojila sa jugoistočnom granicom na spoju puta od Mostara za vrelo Radobolje i odvojka za zaseok Donju i Gornju njivu.

Studenac
Uža zaštitna zona oko postojećeg rezervoara Studenac uspostavlja se dijelom, u dužini oko 200m, iznad željezničke pruge Sarajevo – Ploče. Na mjestu pojave vrela Ljubovija lomi se i nastavlja okomito na padinu u dužini oko 50m kada se ponovno lomi, prolazi neposredno uz rezervoar i nastavlja oko 20m iznad njega.

Granica se dalje nastavlja paralelno sa željezničkom prugom na mjestu počeka postojećeg nasipa, koji se nalazi neposredno iznad izvorišne zone. Uža zaštitna zona oko zahvalnih objekata (bunara) i pumpne stanice uspostavlja se jednim dijelom ispod željezničke pruge Sarajevo – Ploče, zatim desnom starnom puta (odvojka) za naselje Bećirovinu i iznad lokalnog pura od Mostara za naselje Vojno u dužini oko 480m, gdje se lomi i nastavlja dalje okomito uz padinu do spoja sa željezničkom prugom. Također postoje zaštitne zone na lokalitetu Bećirovina, te Okruglice i Djurićevina.

Potoci
Uža zaštitna zona oko zahvatnih objekata (bunara) i pumpne stanice uspostavlja se sa sjeverne strane ispod postojećih objekata preko parcele k.č.br. 1906,1905,1903 i 1902 do pristupnog puta u izvorišni prostor, dijelom ispod ovog puta, a zatim dalje sve do lokalnog puta za naselje Bošnjaci. Granica se dalje sa istočne i južne strane uspostavlja ispod postojećih lokalnih putova do spoja parcela k.č. br. 1875/1 i 1876, a zatim na zapadu do spoja parcela k.č.br. 1875/1 i 1876, 1869 i 1871, 1917/1 i 1918 ispod postojećih objekata do spoja sa sjevernom granicom.

Salakovac
Granice uže zaštitne zone uspostavljaju se oko zahvatnog objekta (bunara), odnosno pumpne stanice sa lijeve i desne strane na udaljenosti oko 10m. Granica se ispod pumpne stanice uspostavlja iznad stare trase puta od Sarajeva za Ploče (danas pristupni put za branu), a iznad pumpne stanice ispod nove (izmještene) trase puta od Sarajeva za Ploče. Prva zaštitna zona uspostavlja se oko svih ponora na slivnom području izvorišta, osim ponora Galac, Konjska glava i Djubrani koji su uključeni u prvu zaštitnu zonu koja se uspostavlja u širem zaleđu vrela Radobolje i Studenac. Granice prve zaštitne zone za sve pojedinačne ponore (ponori pod Čaduljom, Senišnjak, Rosulje, Modrovići, Aršinovac, Odolj i Poljice u slivu vrela Radobolje, te Studenac i ponori u Hanskom polju u neposrednoj blizini zaseoka Padežine u slivu vrela Potoci), uspostavljaju se u pojasu širine 25m od ivice ponora. U slučaju kada je više ponora grupirano (ponori Bogodol, Balićeva draga, Orlovo gnijezdo, Pilavci i Ćemalovina u slivu Vrela Radobolje i Studenac te ponorska zona u Vilinom polju u slivu vrela Potoći), granice prve zaštitne zone uspostavljaju se u pojasu širine 25m od ivice ponora i u užini koja u cijelosti obuhvata pojedine grupacije ponora.

Prema stupnju opasnosti od zagađivanja i drugih štetnih utjecaja, utvrđuju se na slijedeće zaštitne zone:
uža zaštitna zona
prva zaštitna zona
druga zaštitna zona
treća zaštitna zona

Uža zaštitna zona uspostavlja se u neposrednom okolnom prostoru, u pojasu širine 10m od ivice ponora: Galac, Đubrani, Konjska glava, Poljice i pod Čabuljom u slivu vrela Radobolje i Studenca, te ponora u Hunskom polju i neposrednoj blizini zaseoka Padežine u slivu vrela Popoći. Uža zaštitna zona obuhvaća i neposredan prostor oko svih zahvaćenih vrela i zahvatnih objekata sa slijedećim granicama.

KONTAKT

RJ1
Tel: 00 387 36 334 900/934

Faks: 00 387 36 315 016
E-mail: informacije.rj1@vodovod-mostar.ba

vodovod@vodovod-mostar.ba

KONTAKT

RJ2
Tel: 00 387 36 502 700
Faks: 00 387 36 502 737
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba

RADNO VRIJEME

Radnim danom od 7:00 – 15:00h
Rad sa strankama od 7:00 – 14:00h
Pauza od 10:00 – 10: 30sati (Blagajna radi bez pauze)