E-račun

Korisnici su nam na prvome mjestu i želimo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo im olakšali pristup našim uslugama.

Vodovod d.o.o. Mostar vam pruža mogućnost dostavljanja računa za vodu elektronskim putem. Elektroničko slanja računa možete ostvariti popunjavanjem izjave o željenoj usluzi. Izjave možete preuzeti i popuniti online, te proslijediti na e-mail adresu: marina.susac@vodovod-mostar.ba ili na šalteru informacija u prostorijama Vodovoda na adresi Alekse Šantića 106, nakon čega će Vaš zahtjev biti protokoliran i usvojen. Ova usluga je besplatna.

E račun je namijenjen potrošačima koji prakticiraju elektronsko plaćanje, ali i svim ostalim potrošačima koji se koriste internetom. (e-mail otvorite preko mobitela i izvršite plaćanje računa internetom ili na šalteru naše blagajne, banke, pošte.)

Prednost elektronske dostave računa su:

  • brža i sigurnija dostava
  • minimalizirana mogućnost gubljenja računa
  • uvid u računa uz korištenje mobilnog interneta u svakom trenutku
  • elektronska arhiva
  • mogućnost printanja ukoliko je nužno
  • ekološka osviještenost

Popunjene i potpisane izjave slati na e-adresu : 

RJ1: eracun.rj1@vodovod-mostar.ba 

RJ2: eracun.rj2@vodovod-mostar.ba  

IZJAVA: Dostava računa putem elektronske pošte (domaćinstva)

Popunjene i potpisane obrasce sa odgovarajućom dokumentacijom za e-račun slati na e-mail:

RJ1: eracun.rj1@vodovod-mostar.ba 

RJ2: eracun.rj2@vodovod-mostar.ba 

Sve ostale obrasce slati na dolje navedene adrese.

KONTAKT

RJ1
Tel: 00 387 36 334 900/934

Faks: 00 387 36 315 016
E-mail: informacije.rj1@vodovod-mostar.ba

vodovod@vodovod-mostar.ba

KONTAKT

RJ2
Tel: 00 387 36 502 700
Faks: 00 387 36 502 737
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba

RADNO VRIJEME

Radnim danom od 7:00 – 15:00h
Rad sa strankama od 7:00 – 14:00h
Pauza od 10:00 – 10: 30sati (Blagajna radi bez pauze)